• Travel wallet VietJet
  Ví du lịch VietJet
   
  Mã quà tặng: SC15
  Số điểm yêu cầu: 1,300
 • Kid's backpack VietJet
  Balo trẻ em VietJet
   
  Mã quà tặng: SC16
  Số điểm yêu cầu: 2,000
 • VietJet Airport play set
  Bộ trò chơi Airport VietJet
   
  Mã quà tặng: SC17
  Số điểm yêu cầu: 2,000
 • Cabin bag VietJet
  Túi xách du lịch VietJet
   
  Mã quà tặng: SC18
  Số điểm yêu cầu: 2,500
 • Comfort kit 3 in 1 VietJet
  Bộ chăn tiện ích VietJet
   
  Mã quà tặng: SC19
  Số điểm yêu cầu: 2,800
 • Combo sổ bút
   
  Mã quà tặng: SC09
  Số điểm yêu cầu: 500
 • CoupleGlass
  Cặp ly sứ
   
  Mã quà tặng: SC08
  Số điểm yêu cầu: 900
 • Búp bê
   
  Mã quà tặng: M06
  Số điểm yêu cầu: 1,000
 • Bộ đôi búp bê
   
  Mã quà tặng: M01
  Số điểm yêu cầu: 1,200
 • Couple Plate
  Bộ dĩa sứ
   
  Mã quà tặng: SC14
  Số điểm yêu cầu: 1,500
 • Voucher Five Star - Combo set & 1 bình thùy tinh kèm Pepsi
  Mã quà tặng: PC18
  Số điểm yêu cầu: 680
 • Voucher Five Star - Family set & 2 bình thùy tinh kèm Pepsi
  Mã quà tặng: PC19
  Số điểm yêu cầu: 1,400
 • FF Voucher 40k at Mr Dee
   
  Mã quà tặng: PC13
  Số điểm yêu cầu: 500
 • FF Voucher 40k at Highland
   
  Mã quà tặng: PC15
  Số điểm yêu cầu: 500
 • FF Voucher 100k
   
  Mã quà tặng: PC20
  Số điểm yêu cầu: 1,300
 • FF Voucher 200k
   
  Mã quà tặng: PC21
  Số điểm yêu cầu: 2,500
 • Voucher-500
  Voucher Family 500.000
   
  Mã quà tặng: PC10
  Số điểm yêu cầu: 6,200
 • Voucher-1000
  Voucher Family 1.000.000
   
  Mã quà tặng: PC09
  Số điểm yêu cầu: 11,500
 • Voucher-2000
  Voucher Family 2.000.000
   
  Mã quà tặng: PC06
  Số điểm yêu cầu: 19,500
Ghi chú: Quà tặng tùy thuộc vào tình trạng sẵn có và Family Food có quyền thay thế quà tặng theo quyết định của mình.